Akademik Kürsüler

Akademik kürsülerin yaratılmasındaki amaç, uluslararası alanda tanınmış ve kendini ispatlamış bilim insanlarının yetkisi altındaki kaynakları artırarak bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Genellikle tam zamanlı ve kıdemli bir öğretim üyesi tarafından yürütülen bu kürsülere Amerika’da ve Avrupa’da pek çok üniversitede sıklıkla rastlanmaktadır.

Akademik Kürsüler her yıl yenilenmek üzere belirli bir fon ile desteklenmektedir. Uygulamada, destek veren kurum, kendi ismiyle anılacak olan bu fonu, kürsüye atanan profesörün yetkisi ve gözetimi altında tahsis edilmek üzere üniversiteye aktarmaktadır. Ancak, akademik kürsülerin getirdiği maddi kazançlar, atamanın getirdiği onurlandırma ve manevi getiriler ile kıyaslandığında önemsiz kalmaktadır.

Kürsülere destek veren kurumların kurumsal varlığı, kürsüye atanacak olan üstün başarılı öğretim üyesinin akademideki görünürlüğüne ve başarılarına yansıyacak, böylelikle kurumun ilgili sektördeki itibarını güçlendirecektir. Destek veren kurumlar gerek akademik gerekse sosyal çevrelerde toplumsal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar olarak bilinirliklerini pekiştireceklerdir.   Yapı Kredi desteğiyle Finans, Koç Holding desteğiyle İşletme ve Migros desteğiyle Pazarlama alanında oluşturulan kürsüler halen üniversitemizde başarıyla yürütülmektedir.

Akademik kürsüler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

İrtibat için:

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi
E-mail: kurumsal@ku.edu.tr