Araştırma İşbirlikleri

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü araştırma işbirliklerinin Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilebilmesi için kurumlara yardımcı olmaktadır. Kurumlar Koç Üniversitesi’yle Üniversitemizin öğretim üyeleri, öğrencileri, laboratuvar ve teknolojik olanaklarından faydalanarak ortak araştırma projeleri yapabilirler.

Araştırma Merkezlerimiz değişik alanlardan gelen araştırmacıların çeşitli bilgi kaynaklarını kullanarak, ileri araştırmalar yaptıkları merkezlerdir. Öğretim üyelerimizin çok sayıda yakın uluslararası patenti bulunmaktadır. Kurumlar öğretim üyelerimizle teknoloji transferini gerçekleştirecek projelerle işbirliği yapabilirler.

İrtibat için:

Ebru Tan
Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörü
E-mail: etan@ku.edu.tr
Web: http://tto.ku.edu.tr