Koç Üniversitesi, çeşitli kaynaklardan burs fonları temin ederek üstün başarı gösteren ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitiminde devamlılığı sağlamayı hedeflemektedir.   Bu sayede üniversitemiz, ülkemiz için en değerli olan insan sermayesinin geliştirilmesine ve nitelikli insan gücünün arttırılmasına katkıda bulunmayı planlamaktadır.

2019 yılında lisans yerleştirme kontenjanlarımızın %50’si burslu öğrencilere ayrılmıştır. Bu oran %35 tam bursa eş değerdir.

Üniversitemizde lisans seviyesinde verilen başarı bursları üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkânı da mevcuttur.

Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak amacıyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı ise maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizi tercih etme şansına sahip olmayan başarılı öğrencileri üniversitemizin eğitim olanaklarıyla buluşturmaktadır.

Vehbi Koç Vakfı ve Koç Ailesi’nin yanı sıra pek çok kurum ve şahıs, başta Anadolu Bursiyerleri Programı olmak üzere üniversitemizde yürütülen burs fonlarına destek vermektedir.  Burs programlarından yararlanan bursiyerler, bağışçılarının adıyla oluşturulan burs fonlarının desteği ile üniversitemizde eğitimlerini sürdürmektedirler.

Anadolu Bursiyerleri Programı

Ülkemizin gelişmekte olan illerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılarak eğitim masraflarının doğrudan bağışçıların katkılarıyla karşılanması amaçlanmaktadır.  Böylece özellikle Anadolu illerimizdeki ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere kaliteli bir eğitim fırsatı yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmak amaçlanmaktadır.

Üstün Başarı Bursları

Üniversite giriş sınavında derece yaparak üstün başarı sağlayan öğrencilere verilmektedir.

Destek Bursu Fonu (KUDEB)

Üniversitemizde burslu olarak öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin masraflarına katkı sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Doktora Üstün Başarı Bursları

Üstün başarılı doktora öğrencilerini desteklemek üzere özgün sosyal bilim kültürünün tohumlanması ve  beslenmesi amacıyla kurgulanmış burs programıdır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri Süper Doktora Bursları

Mühendislik, Fen ve Tıp gibi teknik alanlarda yapılan doktora çalışmalarını desteklemek üzere kurgulanmış burs programıdır.