Kurumsal Etkinlikler

Koç Üniversitesi, üniversite – sanayi işbirlikleri ile yurtiçi ve yurtdışında birçok çalışma ve projeye akademik destek vermekte, şirketler ile birlikte ortak programlar hazırlayarak çeşitli etkinlikleri hayata geçirmektedir. Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Birimi üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla bu ortak projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol oynamaktadır. Her yıl, yöneticiler derslerde konuk konuşmacı olarak, vaka çalışmaları ve projelerde yer almaktadır.    Bu kurumunuzu tanıtmak, programlarımızı ve öğrencilerimizi tanımak için eşsiz bir fırsattır.   Ayrıca Öğretim üyelerimiz derslerinde öğrencilerin danışmanlık yapacakları projelere de yer vermektedirler. Destekleyen firmalar tanımladıkları danışmanlık projesinde öğrenciler ve fakülte danışmanıyla çalışmaktadırlar. Bu projelere destek vermek isteyen kurumlar, ofisimle temasa geçebilirler. Ortak projelerimizden bazıları:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – KOÇ ÜNİVERSİTESİ – TÜRK EĞİTİM VAKFI İŞ BİRLİĞİ

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Yeni Dönem

Dünya nüfusunun ortalama yüzde ikisi  üstün yeteneklilerden oluşuyor. Bu oran dikkate alındığında, Türkiye’de yaklaşık 500 bin üstün yetenekli yaşıyor. Üstün yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve eğitimi,  ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı ve Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu”,  üstün yetenekli gençlerin eğitiminde yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Beş farklı ülkeden katılımcıların da tecrübelerini paylaştığı sempozyumun sonuçları, bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere ışık tutacak.

KOÇ ÜNİVERİSTESİ–GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU DR. RICHARD HAASS’I AĞIRLADI.

Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Dr. Richard N. Haass, 1 Nisan 2010’da Koç Üniversitesi’ni ziyaret ederek “Değişen Dünya Düzeni” hakkındaki görüşlerini paylaştı. Amerika’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations)’nin başkanı Dr. Richard N. Haass, 1 Nisan Perşembe Günü “Değişen Dünya Düzeni” konulu bir konuşma yaptı. Global İlişkiler Forumu ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Koç Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya GIF üyeleri, Koç Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

İrtibat için:

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi  
Pınar Özyürek (Tel: 0 212 336 1637)
E-mail: kurumsal@ku.edu.tr