CEMS Kurumsal Ortaklığı

Koç Üniversitesi geçtiğimiz yıl Avrupa İşletme Okulları ve Çokuluslu Şirketler Birliği (CEMS) ülke çapında tek akademik üyesi olarak seçilmiş ve bu yıl ilk öğrencileri ile Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans programını hayata geçirmiştir.  Dünyanın 5 kıtasındaki 27 önde gelen üniversite ve iş dünyasından 68 uluslararası şirketin yer aldığı bir konsorsiyum olan CEMS Birliği, Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans programını hayata geçirmiştir.  Bir yıl süreli CEMS MIM programı 2009 yılında Financial Times tarafından yönetim alanında dünyanın en iyi yüksek lisans programları sıralamasında birinci sırada yer almıştır.

CEMS kuruluşundan beri seçkin kuruluşlarla ortaklıklara imza atmıştır.  Bu kuruluşların ortak özelliği, uluslararası itibara sahip olmaları, uluslararası yönetim eğitiminin gelişimine ve uluslararası insan kaynaklarının yerleştirmesine katkı sağlamalarıdır. CEMS Kurumsal Ortakları, bu prestijli küresel ortaklık sayesinde işbirliği ağına dahil olan dünyanın önde gelen şirketleri ve işletme okulları ile ilişkilerini geliştirme; dünya çapında seçkin işletme okullarının uluslararası yönetim yüksek lisans öğrencileri ile ortak projeler yürütebilme, ve CEMS öğrencilerinin kariyer gelişimine dahil olarak donanımlı insan kaynaklarına erişebilme gibi fırsatlardan faydalanmaktadırlar.

CEMS kurumsal ortakları öğrenci başvurularının değerlendirmesinde ve ders programlarının şekillendirilmesinde söz sahibidirler.  Aynı zamanda akademik program çerçevesinde iş projeleri, yetenek seminerleri ve staj olanaklarının oluşturulmasında kurumsal ortakların desteği büyük rol oynamaktadır.  İş projeleri sayesinde, CEMS şirketleri ve üniversiteler öğrencilerin eğitimine katkı sağlayarak çalışmalarına kurumsal bir bakış açısı kazandırmakta ve aynı zamanda akademik ve kurumsal ortaklar arasındaki işbirliği pekiştirmektedir. , Google, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, McKinseyandCompany, Shell, UBS FinancialServices, Procter & Gamble, HSBC, ReckittBenckiser gibi şirketler CEMS Kurumsal Ortakları arasında yer almaktadır.

CEMS Birliği’ne akademik üyelik, kurumsal partnerlik ve öğrenci seçimleri oldukça yüksek kriterler sonucu gerçekleşmektedir.  Koç Üniversitesi CEMS Birliği’nin ülkemizdeki tek akademik üyesi olarak seçilmiş ve 2010 ‘da ilk öğrencileri ile Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans programını hayata geçirmiştir. CEMSin diğer akademik partnerleri arasında LondonSchool of Economics, University of Rotterdam, University of Cologne, HEC Paris, UniverstiteLouvain ve Bocconi gibi seçkin eğitim kurumları yer almaktadır.

İrtibat için:

CEMS Program Koordinatörü
Didem Özgür Özden (Tel: 0 212 338 1875)
didemozden@ku.edu.tr